Verkosto

Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishankkeena. Verkosto rakennetaan monialaiseksi, ja jo pilottivaiheessa hyödynnetään vahvasti mukana olevien AMKien omia osaamisen painopistealueita, jotka ovat TAMKissa ICT-ala, SeAMKissa konepajateollisuus, OAMKissa älykäs asuminen ja HAMKissa ICT ja automaatioteknologia sovellettuna erityisesti liikennealalle sekä prosessituotantoon. Uudenlaiset työelämäkoulutukset tullaan rakentamaan useamman verkoston toimijan yhteistyönä, jolloin toimijoiden osaamiset täydentävät ja rikastuttavat koulutettavan saamaa IoT-osaamista.

Hankkeessa toimijat kehittävät uudenlaisen tavan rakentaa oppimisen yhteistyöverkosto hyödyntämällä digitalisaatiota ja oppisisältöjen rikastamiseen IoT-teknologiaa. Korkeakoulujen ja yritysten muodostama yhteistyö- ja oppimisverkosto on myös hedelmällinen alusta uusille innovaatioille ja uudelle liiketoiminnalle.

Hankkeen aikana rakennettava yhteistyömalli edesauttaa työelämän koulutustarpeiden ennakoimisen mahdollisimman nopeasti, ja koulutustarjonta saadaan jatkossakin vastaamaan entistä paremmin työelämän vaatimuksia. Nopeassa muutoksessa elävän teknologian uusimman tietämyksen levittäminen toimijoille vaatii tällaista mukautuvaa ja verkostomaisesti toimivaa yhteistyön muotoa, jota ei ennestään Suomessa ole.

Hankkeessa kehitetään työelämäkoulutuksia, jotka perinteisestä täydennyskoulutuksesta poiketen pohjautuvat ammattikorkeakoulujen olemassa oleviin tutkinnon osiin, joiden joustavaan ja tarvelähtöiseen hyödyntämiseen malli rakennetaan. Hankkeen ja sen synnyttämän työelämäkoulutuksen mallin uutuusarvoa lisäävät:

• Laitteiden, datan, monitoroinnin ja analytiikan yhteiskäyttö
• Osallistujan kannalta verkoston tarjoamat useita erilaisia toimialoja kattavat nykyistä laajemmat oppisisällöt
• Erilaiset sovellusalueet ovat mukana jo hankkeen aikana: koneteollisuus, ICT, älykäs liikenne, älykäs asuminen
• Hanke saattaa yhteen ICT-alan toimijat ja IoT-järjestelmiä hyödyntävät loppukäyttäjät (esim. konepajat)