Teollisuuden tietotekniikka

Kouluttaudu teollisen internetin ja digitaalisen valmistuksen asiantuntijaksi (30 op)

SUOMALAINEN TEOLLISUUS tarvitsee osaajia: digi-insinöörejä, jotka kykenevät luomaan uutta palveluteollisesta liiketoimintaosaamisesta, systeemiajattelusta ja ohjelmisto-osaamisesta. Teollisuuden tietotekniikka -koulutuskokonaisuus vastaa kysyntään. Se syventää automaatio-, kone- ja tietotekniikan insinöörien osaamista digitaalisessa valmistuksessa ja teollisessa internetissä.

Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opetuksena toteutettavan koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä ja valinnaisista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi perehtyä teolliseen internetiin (IoT) tai digitaaliseen valmistukseen. Opintotarjonnassa huomioidaan myös hakijoiden jo hankittu osaaminen.

Kenelle?

Koulutus soveltuu työssä oleville sekä työtä hakeville automaatio-, kone- ja tietotekniikaninsinööreille tai lähialoilta korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat laajentaa tai päivittää osaamistaan. Mikäli olet työtön, tiedustele TE-toimistosta mahdollisuutesi opiskella työttömyysetuuden turvin ennen opintojen alkua.

Hakeminen ja opiskelu

Koulutukseen haetaan osoitteessa
seamk.fi/teollisuuden-tietotekniikka
30.11.2018 klo 15 mennessä. Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja kestää puoli vuotta. Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää verkkotyöskentelyä ja Seinäjoella järjestettäviä lähiopetus-päiviä.
Koulutuksen järjestää Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa