Yhteistyöverkosto

Tekninen yhteistyöverkosto tarjoaa kaikkien verkoston jäsenten käyttöön kaikki verkoston sisällä tuotettavat mittaustiedot. Verkostoon voidaan lisätä ja poistaa datan-tuottajia siten, että se ei vaikuta olemassa olevaan toimintaan mitenkään.

Datan formaatit ja tiedot saatavilla olevasta datasta luetaan metadatatiedostosta, jonka ylläpidosta vastaa kukin verkoston jäsen oman datantuotantonsa osalta.

Tuetut alustat

  • TAMK: Sää (Iot-ticket, MQTT, C++ -client)
  • HAMK: Energiamittaukset (Watson/NodeRed/Datan analyysi)
  • SeAMK: Koneteollisuus (INFLUX DB)
  • OAMK: Älykäs asuminen (Azure)
Teknisen yhteistyöverkoston arkkitehtuuri.