Teollisuuden tietotekniikka – ja ohjelmistotekniikan koulutusten pilotointi SEAMKssa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on pilotoitu IoTTi-mallia Teollisuuden tietotekniikka -koulutuksessa. Teollisuuden tietotekniikka –koulutus (30 op) on järjestetty Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja toteutettiin verkostomaisesti HAMKin ja TAMKin kanssa siten, että näistä kumpikin toteutti yhden opintojakson.  Koulutuksen tavoite oli ensisijaisesti lisätä työttömien ja työttömyysuhan alla olevien automaatio-, kone- ja tietotekniikkainsinöörien työllistymistä teollisuuteen. Koulutukseen on voinut hakeutua myös työssä olevat.    

Koulutus toimi samalla pilottikoulutuksena IoTTi-hankkeelle. IoTTi-hankkeessa laaditaan yhteistoimintamalli siitä, miten järjestetään verkostomaista tutkinnon osista koostuvaa koulutusta. Verkostoitunut tarkoittaa, että toteuttajia on useasta ammattikorkeakoulusta. Teollisuuden tietotekniikka -koulutus toteutettiin SeAMKissa kevään 2019 aikana.  

Teollisuuden tietotekniikka -pilotissa huomattiin, ettei alkuperäinen IoTTi-malli sovellu täysin koulutuksiin, jotka on rahoitettu OKM:n erityisavustuksella tai AMK:n omalla rahoituksella (jatkuva koulutus). Alkuperäisessä IoTTi-mallissa koulutuksen valmistelu lähtee liikkeelle koulutuksen tilaajan lähettämästä tarjouspyynnöstä. OKM:n tai AMKin omalla rahoituksella käynnistyvässä koulutuksessa tällaista tarjouspyyntöjen käsittelyvaihetta ei ole. Näissä koulutuksissa valmistelun ensimmäiset vaiheet poikkeavat IoTTi-mallista.

Syksyllä 2019 käynnistyy SeAMKissa OKM:n erityisavustuksella rahoitettu ohjelmistotekniikan koulutus. Myös tämän koulutuksen valmistelusta kerätään kokemusta IoTTi-hankeeseen.

Ohjelmistotekniikka-koulutusta (60 op) varten on saatu myös OKM:n erityisavustus. Koulutus on valmisteluvaiheessa ja se toteutetaan aikavälillä syyskuu 2019 – joulukuu 2020. Koulutuksen valmisteluvaiheessa on pyritty käyttämään IoTTi-mallia ja muista piloteista saatuja kokemuksia.