Koulutuksen suunnittelu

Yhteisen koulutuksen suunnittelua ja toteuttaminen verkostossa vaatii muiden ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan tuntemista. Ensivaiheessa tarjontaan tutustuminen tehdään tutkimalla toisen ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia opintojaksotasolla. Tietoja voidaan sen jälkeen täydentää henkilökohtaisilla kontakteilla, joiden avulla syntyy tarkempi käsitys opintojakson sisällöstä.

Verkostomaisen koulutusmallin avuksi voidaan luoda tietovarasto, johon tiedot tallennetaan. Opintojaksojen tiedot kerätään niiltä opettavilta oppilaitokselta yhteyshenkilöiden avulla osaamisrekisteriin. Heidän vastuullaan on myös tietojen päivittäminen.

  • toteuttava ammattikorkeakoulu
  • osaamiskuvaus
  • opintojakson nimi
  • opetuksen kesto
  • opetuksen laajuus opintoviikoina tai tunteina
  • opetustavat ja työmenetelmät
  • tarvittavat ICT-resurssit / teknologiat; erityisesti tarvittavat lisenssit
  • mihin tutkintokoulutuksen kurssiin osaaminen sisältyy
  • hinta-arvio
  • opetuksen yhteystiedot

Järjestävä ammattikorkeakoulu voi käyttää esimerkiksi osaamisrekisterin tietoja tarjouksen tekemiseen asiakkaalle.