Koulutuksen järjestäminen

Koulutusta järjestävä ammattikorkeakoulu markkinoi toteuttamaansa IOT-koulutusta. Koulutuksesta tehdään sopimus ja aloitetaan opiskelijahankinta jos se on koulutuksen järjestäjän vastuulla. Koulutuksen sisältö suunnitellaan sopimuksen mukaiseksi hyödyntäen muiden ammattikorkeakoulujen resursseja. Siinä huomioidaan kouluttaja-, tila-, ohjelmisto- ja opiskelijaresurssien saatavuus. Niistä laaditaan aikataulu toteutusta varten. Toteutuksen päättyä arvioidaan mahdollisesti opiskelijoiden osaamista ja kirjataan tiedot suorituksista. Koulutuksen lopputulosta arvioidaan yhdessä tilaajan kanssa.

Koulutuksen järjestämisen prosessi on seuraava:

  • Myynti
  • Sopimukset
  • Opiskelijarektyrointi
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Päätöstoimenpiteet
Iot-koulutuksen järjestämisen päävaiheet