IoT-aiheisen koulutuksen myynti yritykselle

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) pilotoi yhteistoimintamallia tarjoamalla Pirkanmaalaiselle PK-yritykselle IoT-aiheisen koulutuksen tarjouspyynnön perusteella. Koulutus oli ns. lyhytkoulutus, jolloin koulutusta annettiin viitenä päivänä puoli päivää kerrallaan. Koulutus järjestettiin pelkästään TAMKin toimesta, koska katsottiin, että koulutuskokonaisuus on niin pieni, ettei sitä kannattanut jakaa osiin, joita tilattaisiin verkoston eri ammattikorkeakouluilta.

Koulutuksen toteutti muutama TAMKin tietotekniikan opettaja. Opetustarjonnasta löytyi suoraan sopivia opetuskokonaisuuksia järjestettävälle koulutukselle, joskaan kokonaisia tutkintoon johtavia opintojaksoja ei suoraan käytetty koulutuksen lyhytkestoisuuden vuoksi.

Koulutuksen lyhytkestoisuuden ja yritykselle suunnatun koulutuksen erityispiirteiden vuoksi järjestelyt poikkesivat yhteistoimintamallin prosessista. Poikkeamat suunniteltuun yhteistoimintamallin prosessiin on esitetty seuraavassa kuvassa.

Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että yhteistoimintamallin käytölle on olemassa alaraja, jota pienempiin opintokokonaisuuksiin mallia ei kannata soveltaa. Tällaisten opintokokonaisuuksien hinnat ja katteet ovat pieniä sekä kesto lyhyt, jolloin merkittävä osa saatavasta tulosta menisi verkoston yhteydenottoihin, eikä mallista ole vastaavaa hyötyä järjestelyissä. Koulutuksen järjestämisen tulee olla myös hyvin joustavaa, ja esimerkiksi aikataulu voi olla kiireinen. Yritykset haluavat koulutuksen usein järjestettäväksi hyvin nopeasti, jolloin verkostomainen toteutus yhteydenottoineen ja muine järjestelyineen on liian hidas.