IoTTi-hanke

Teollisuusyritysten kilpailukykyä voidaan parantaa yhdistämällä digitaalisia palveluja teolliseen tuotantoon. IoT (Internet of Things, teollinen internet) on yksi tärkeimmistä teknologioista tässä yhteydessä. IoT tarkoittaa koneiden ja järjestelmien välistä kommunikointia internetin välityksellä ja sen ympärille muodostunutta liiketoimintaa. IoT:n käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen luovat useiden toimialojen yrityksille kilpailuetua, ja avaavat aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja jopa uutta yrittäjyyttä.

IoTTi-hankkeen päätavoitteena on suomalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen parantamalla IoT-kapasiteettia. Hankkeessa luodaan toimiva IoT-oppimisverkosto ja siihen sisältyvä uudenlainen tarvelähtöinen yhteistoimintamalli. Pilottivaiheessa verkosto rakennetaan neljän ammattikorkeakoulun (TAMK, HAMK, OAMK ja SeAMK) väliseksi.

Yritykset otetaan mukaan IoT-oppimisympäristöjen kehittämistyöhön ja työelämäkoulutusten valmisteluun.  Läheinen yhteistyö työelämän kanssa mahdollistaa tarvelähtöisen koulutuksen syntymisen ja edesauttaa siten parhaimmalla tavalla yritysten liiketoimintaedellytysten kasvattamista.

Yhteistyö korkeakoulujen kesken puolestaan varmistaa, että koulutettavat saavat mahdollisimman monialaista ja monitasoista koulutusta, sillä useiden eri asiantuntijoidenosaamiset täydentävät ja rikastuttavat koulutusten sisältöä. Työelämäkoulutukset pohjautuvat ammattikorkeakoulujen olemassa oleviin tutkinnon osiin, joiden joustavaan ja tarvelähtöiseen hyödyntämiseen malli rakennetaan.

Kaikessa hankkeen toiminnassa hyödynnetään verkoston tarjoamaa laaja-alaista IoT-laitekantaa ja osaamista. Yhteistyöverkoston toimintamalli sekä tekninen järjestelmä suunnitellaan siten, että kaikki verkoston jäsenet voivat hyödyntää toistensa soveltuvia tutkinnon osia sekä todellisia sisältöjä, kuten IoT-dataa, teollisuuden monitorointimahdollisuuksia ja data-analytiikkaa.

Hankkeessa luotava yhteistyömalli ja verkosto rakennetaan sellaisiksi, että niitä voidaan laajentaa valtakunnallisesti, eli muutkin korkeakoulut ja oppilaitokset voivat myöhemmin kytkeytyä mukaan. Hankkeessa määritellään jasuunnitellaan verkoston jäsenien väliseen tiedonsiirtoon yhteinen tiedonesitysmuoto. Yhteisesti sovitulla tiedonesitysmuodolla mahdollistetaan verkoston jäsenien dynaaminen liitettävyys.

IoTTi-hanke – poistetaan

IoTTi-hankkeen päätavoitteena on suomalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen parantamalla IoT-kapasiteettia. Hankkeessa luodaan toimiva IoT-oppimisverkosto ja siihen sisältyvä uudenlainen tarvelähtöinen työelämäkoulutuksen malli.

IoTTi on neljän ammattikorkeakoulun (TAMK, HAMK, OAMK ja SeAMK) yhteinen hanke. Myös yrityksiä otetaan mukaan IoT-oppimisympäristöjen kehittämistyöhön ja työelämäkoulutusten valmisteluun. Hanke toteutetaan 1.3.2017 – 31.8.2019 välisenä aikana ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR.